Бізнес Право

Купівля & Продаж Бізнеса (акціі чи майно)

Френчайзінг, Спільни Придпріємства, Трасти  

Інкорпорація, Амальгамація, Ліквідація 
Партерські та Акціонерні Угоди 
Угоди про Нерозголошення та Відмову від Конкуренції
Комерційні Контракти, Робочі Угоди

Кредитні Операції

Стягнення Боргів

Юридична підримка і т.д.  

Спадщина 

Заповіт (для одної людині, для пари, подвійні заповіти)

Кодісіл (внесення змін до заповітів)

Доручення на Власність Недієздатної Людини

Дорученя на Мед. Догляд Недієздатної Людини

Загальні Доручення, Сімейні Трасти

Пробація (підтвердження заповіту в суді) 

Аплікація на Назначення Трасті без Заповіту

Аплікація на Назначення Трасті с Втраченим Заповітом

Звіт про Адміністрацію Спадків (passing of accounts) і т.д.

Нерухомість

Купівля & продаж (приватне і комерційна нерухомість)

Договір Купівлі та Продажу (оформлення чи поправка)
Договір на продаж (брокер)

Рефінансування

Страхуваня Нерухомого Майна

Передача Права Власності (Partition, Survivorship)

Комерційний Ліз

Сабліз та передача лізу іншій особі (assignment

Договір Орендаря і т.д. 

Максим Артеменко, B.A. (Hons), J.D.

Адвокат & Нотариус

2345 Yonge Street, Suite 912 

Toronto, ON M4P 2E5

Tel: 647-581-3767/ Fax: 647-694-7329